logo Ede

Home Database Ede in Cijfers Monitoren & Dashboards Onderzoeksrapporten Inwonerspanel Nieuws Links Contact

Ede in Cijfers

Ede in Cijfers is de online databank van de gemeente Ede. Hier kunt u over een groot aantal onderwerpen cijfers vinden op wijk- en buurtniveau en bekijken in tabellen, grafieken en kaartjes. Deze gegevens zijn vaak beschikbaar over meerdere jaren. U kunt de cijfers zelf samenstellen. Door hierboven een thema te selecteren komt u bij de cijfers.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Strategie & Regie.

Monitoren & Dashboards

Sociale monitor

Het dashboard sociale monitor geeft een beeld van de stand van zaken van de decentralisaties en ontwikkelingen in het sociaal domein in Ede, door middel van infographics en interactieve grafieken en kaarten. Nadere duiding van de cijfers en meer informatie is te vinden in de rapportage ‘Sociale Monitor Ede 2019’.

Speerpuntenmonitor

Het dashboard speerpuntenmonitor dient om inzicht te krijgen op de voortgang van de speerpunten die gefinancierd worden uit het investeringsfonds, door middel van infographics en interactieve grafieken worden de resultaten toegankelijker gepresenteerd.

Agrifood monitor

Ede ligt in het hart van FoodValley, de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van voedsel-productie. In Ede en de Regio FoodValley is allerlei bedrijvigheid rond voedsel-productie en -consumptie binnen deze waardeketen te vinden. De Agrifood Monitor geeft facts en figures over de bevolking in de gemeente Ede, de werkgelegenheid met de focus op food en de innovatieve aard van de Regio FoodValley.

Onderzoeksrapporten onderzoek en cijfers

Het kenniscentrum Ede doet regelmatig onderzoek naar de mening van de Edese inwoners, bedrijven en bezoekers van Ede, zodat we ons beleid kunnen afstemmen op uw wensen en ideeën. De onderzoeken kunnen gaan over leefbaarheid en veiligheid maar ook over onze dienstverlening. We zijn altijd benieuwd naar uw mening. De uitkomsten van onze onderzoeken, de onderzoeksrapportages, zijn openbaar.
De resultaten van de onderzoeken verwerken we altijd anoniem en zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Bij de rapportage van onderzoeksresultaten doen we alleen uitspraken over groepen inwoners, bijvoorbeeld jongeren, of ouderen, of inwoners van een bepaalde wijk. Ook kijken we of er verschillen zijn, bijvoorbeeld tussen ouderen en jongeren, of tussen inwoners van verschillende wijken. Hiermee kunnen we dan weer rekening houden bij het maken van plannen, of het meehelpen oplossen van problemen voor een bepaalde wijk, of voor bepaalde groepen inwoners.

Hieronder staat een overzicht van recente rapporten:


Inwonerspanel

Uw mening telt!

inwonerspanelHet inwonerspanel is de kans om mee te praten over ons beleid. Via internet krijgt u een vragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp. De afgelopen jaren is het panel onder andere gevraagd haar mening te geven over de onderwerpen duurzaamheid, bewegwijzering in het centrum, imago van Ede en de gemeentelijke website. 

Hoe werkt het

Ongeveer vier keer per jaar krijgt u via e-mail een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst vraagt weinig tijd van u. Deelname is vrijblijvend, dus mocht het een keer niet goed uitkomen, dan kunt u ervoor kiezen niet mee te doen. De resultaten van de onderzoeken verwerken we altijd anoniem en zijn dus nooit herleidbaar tot individuele personen.

Wilt u ook lid worden?

Het panel telt inmiddels zo'n 1700 betrokken inwoners. Wij willen het panel graag uitbreiden. Wilt u ook meepraten en uw mening geven over het werk van de gemeente Ede en het leven hier?

Meld u aan als panellid

Wat doen wij met uw gegevens?

U krijgt een eigen profiel-pagina, waar u enkele gegevens invult. Sommige gegevens zijn verplicht en sommige gegevens niet. Op uw profiel-pagina kunt u zelf uw gegevens inzien en wijzigen.
We vragen u bij de aanmelding ook enkele persoonlijke gegevens in te vullen, zoals geboortejaar en postcode. Deze gegevens worden alleen gebruikt om bij de rapportage van onderzoeksresultaten uitspraken te doen over groepen panelleden, bijvoorbeeld jongeren, of ouderen, of inwoners van een bepaalde wijk. Ook kijken we of er verschillen zijn, bijvoorbeeld tussen de meningen van ouderen en jongeren, of tussen inwoners van verschillende wijken. Hiermee kunnen we dan weer rekening houden bij het maken van plannen, of het meehelpen oplossen van problemen voor een bepaalde wijk, of voor bepaalde groepen inwoners.

Recente Panelonderzoeksresultaten

Nieuws

Agrifood Monitor 2018

In deze Agrifood Monitor, een co-productie van de gemeenten Ede en Wageningen, vindt u actuele gegevens over de betekenis van agrifood voor de economie van beide gemeenten. Daarbij is steeds de link gelegd naar de Regio Foodvalley, Noordoost-Brabant en landelijke gegevens, waardoor een vergelijking goed mogelijk is.
In de rapportage populaire Agrifood Monitor 2018 vindt u de meest opmerkelijke resultaten uit de monitor.
In de rapportage uitgebreide Agrifood Monitor 2018 zijn alle indicatoren in detail opgenomen.
Agrofoodmonitor 2018

Kerncijfers 2019

De Kerncijfers van 2019 zijn beschikbaar! In publicatie Kerncijfers 2019 vindt u de nieuwste kerncijfers over de gemeente Ede, zoals aantallen inwoners, woningen en banen. De publicatie is ook te vinden via de thema's bij thema Kerncijfers.
Kerncijfers 2019

Sociale Monitor Ede 2019

De Sociale Monitor is een instrument om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de beoogde verschuiving van gebruik van ondersteuning van zwaar naar licht. Zijn we op koers? Hoe is het gebruik van voorzieningen? Zijn inwoners tevreden? En hoe is het geld verdeeld? De raportage is te vinden via Sociale Monitor Ede 2019
Sociale Monitor 2019

Resultaten Inwoners aan het woord 2018

Negen van de tien inwoners vindt het landschap in het buitengebied aantrekkelijk. Dat blijkt uit het onderzoek Inwoners aan het woord 2018. Daarin vroegen we inwoners naar hun mening over de gemeente Ede. De resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend.
Het onderzoek gaat onder meer over onze dienstverlening, zorg, voedsel, de buurt, duurzaamheid, sport, cultuur en het buitengebied van Ede. Voor het onderzoek nodigden we 3.000 willekeurig gekozen inwoners uit. Van hen deden 935 mensen mee.
Wij vinden het belangrijk om te weten wat inwoners vinden van de gemeente Ede. Daarom doen we dit onderzoek iedere twee jaar. De resultaten van het onderzoek gebruiken wij om het beleid van de gemeente te beoordelen. Ook helpt het ons bij het maken van nieuw beleid. En waar nodig werken we aan verbetering en een oplossing voor problemen.
In het Rapport Inwoners aan het woord 2018 vindt u alle uitkomsten.
In Samenvatting Inwoners aan het woord 2018 staan de belangrijkste uitkomsten beschreven.

15 jaar inwonerspanel

Het Inwonerspanel van de gemeente Ede bestaat dit jaar 15 jaar! Ook is onlangs de 50e peiling uitgevoerd. Inmiddels telt het Inwonerspanel ongeveer 1.500 leden, waaronder bijna 100 inwoners die actief lid zijn sinds de start van het panel in 2003. We zijn heel blij met zoveel betrokken inwoners en daarom zijn er 50 digitale cadeaubonnen van 15 euro verloot onder de panelleden. In Ede Stad is hierover een artikel geschreven: Inwonerspanel 15 jaar in Ede Stad.

Edese wijken en dorpen in beeld

Hoe staan de wijken, buurten en dorpen in de gemeente Ede ervoor? En hoe hebben deze gebieden zich ontwikkeld sinds 2013? Dit is te lezen in de “Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017”. De “Gebiedsprofielen Ede 2017” biedt iedere geïnteresseerde een handzaam overzicht van de wijken en dorpen van de gemeente Ede.
De wijken en dorpen van de gemeente Ede zijn in beeld gebracht met een foto, een aantal cijfers en een korte beschrijving. Vijf thema’s staan centraal: Bevolking en Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid, Woonomgeving, Participatie en Redzaamheid en Onderwijs, Werk en Inkomen.
De Gebiedsprofielen zijn te vinden via thema Gebiedsprofielen
Gebiedsprofielen 2017

Links

Hieronder staan enkele andere interessante links:
Opsommingsteken CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek
Opsommingsteken Waar staat je gemeente.nl - Vergelijkende cijfers over gemeenten
Opsommingsteken Leefbaarometer - Informatie over leefbaarheid in de wijk
Opsommingsteken Data Financiën Gemeenten - Vergelijkende financiële cijfers gemeenten
Opsommingsteken CBS Jeugd - Landelijke Jeugdmonitor van CBS en VWS
Opsommingsteken Kaarten GEO - Kaarten GEO-informatie