Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Peiling "Ede aardgasvrij"

Om de klimaatdoelen te halen is het nodig dat alle gemeenten in Nederland uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. Dit geldt ook voor de gemeente Ede. Om dat tebereiken zijn we als gemeente bezig met het opstellen van de TransitievisieWarmte. Dat is een plan waarin we per buurt of dorp de alternatieven vooraardgas in kaart brengen. We kijken naar hoe woningen en gebouwen op eenduurzame manier verwarmd kunnen worden.

Gemeente Ede is benieuwd naar de mening van de inwoners over dit onderwerp, zodat hun inbreng mee kunnen nemen in het opstellen van deTransitievisie Warmte richting een aardgasvrij Ede

In mei 2021 is een peiling uitgevoerd onder het Inwonerspanel van de gemeente Ede. Daarnaast is de vragenlijst uitgezet via de social media van de gemeente Ede en de  Gemeentenieuws in Ede Stad.

/ Duurzaamheid / 985 kB

Duurzame Energie Monitor Ede

De Duurzame Energie Monitor Ede geeft inzicht in de voortgang van de energietransitie en maakt een eerste tussenbalans op. Hoe is de voortgang op de gestelde doelen? Hoe zijn deze ontwikkelingen te duiden? Leidraad zijn de doelen uit het Bestuursakkoord 2018-2022 en de vastgestelde Routekaart Ede Energieneutraal 2050.

/ Duurzaamheid / 9450 kB

Peiling Inwonerspanel - Windmolens

In september 2015 is een peiling uitgevoerd onder het Inwonerspanel van de gemeente Ede om de mening van bewoners over windmolens in Ede in beeld te brengen.

/ Duurzaamheid / 45 kB

Peiling Inwonerspanel - Naar een duurzaam Ede

De gemeente Ede werkt aan duurzaamheidbeleid voor de komende jaren en heeft vooralsnog gekozen voor 5 speerpunten. Aan het Inwonerspanel is gevraagd in hoeverre zij de keuze voor deze speerpunten onderschrijven en hoe er in de beleidsvorming aangesloten kan worden bij initiatieven en wensen van de eigen bevolking.

/ Duurzaamheid / 183 kB